Styrelsen

Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening

Sedan 1980


Ordförande


Ola Burstöm


Sekreterare


Jan Kaarle
Vice Ordförande


Magnus Jonsson

KassörGun-Britt Jonsson

Styrelse ledamot


Leif Morin

Suppleant


Dan LindvallSuppleant


Ann-Louise Granudd

Valberdning


Rainer Kemi


Revisor


Håkan Almqvist

Revisor


Roger Klemo


Robert Lundin (suppleant)

Valberedning


Jonny Nilsson


Web admin Magnus Jonsson