Bilder


Vägskada Harrbäcken

Före åtgärd

Vägtrumman hade glidit isär och vatten hade spolat bort mtrl från vägbanken.

Efter åtgärd


Web admin Magnus Jonsson