Vägförbättringar

Ca. 400 m in.

Sprickor i vägbanan.

Ca. 600 m in.

Mera sprickor.

Ca. 1200 m in.

Mera sprickor.

Ca. 1300m till 1700m in.

Potthål.

Begynnande potthål.

Ca. 1800m till 1900m in.

Asfalt borta.

Ca. 2300 m in.

Krackelering och sprickbildning.

Ca. 100 m in från början av vägen .

Begynnande potthål.

Spricko och krackeleringar.


Web admin Magnus Jonsson