Nyheter

Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening

Sedan 1980

Årsstämma 2020


På grund av Coronapandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman till lördagen den 15 augusti 2020 kl. 10.00.


Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag som ger föreningar möjligheten att genomföra årsstämmor på annat sätt än de traditionella.

T. ex kan årsstämmor genomföras med poströstning eller per capsulam med elektronisk signering.


Styrelsen anser dock att det för vår förening är bäst att ha en traditionell årsstämma som då blir senarelagd.


Våra stadgar föreskriver att årsstämma ska hållas under maj månad men på grund av rådande omständigheter måste vi göra ett avsteg från stadgarna.


Mer info , (dagordning etc.) kommer att läggas upp på hemsidan närmare utsatt datum.


Mvh Styrelsen


Länk till DagordningWeb admin Magnus Jonsson