Styrelsen

Småskärsuddsvägens Samfällighetsförening

Sedan 1980


Ordförande


Ola Burstöm


Sekreterare


Jan Kaarle
Vice Ordförande


Dan Lindvall

KassörGun-Britt Jonsson

Styrelse ledamot


Yvonne Lundgren

Suppleant


Bernt Olofsson

ValberdningSven-Ivar Lidström

Revisor


Christer Sjömark

Revisor


Carina Engström

Valberedning


Krister Lundberg


Web admin Magnus Jonsson